PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

Dla Państwa wygody załatwiamy wszystkie niezbędne formalności, zaświadczenia, warunki, mapy związane z uzyskaniem decyzji pozwalnia na budowę. Wykonujemy projekty w pełnym zakresie.

Projekty indywidualne

Podczas tworzenia projektu indywidualnego sami Państwo decydują o wielkości budynku, układzie pomieszczeń, przeznaczeniu i lokalizacji. Ta forma projektu daje swobodę w modelowaniu i dopasowaniu projektu do indywidualnych potrzep przyszłych mieszkańców. Możliwość dowolnego układu i wielkości pomieszczeń pozwala na stworzenie własnego wymarzonego i niepowtarzalnego projektu, który spełni wszystkie Państwa wymagania oraz będzie dostosowany do Państwa potrzeb. Dzięki doświadczeniu zdobytym przy realizacji projektów jesteśmy w stanie w pełni sprostać Państwa wymaganiom przy tworzeniu projektu indywidualnego. Zaproponujemy rozwiązania techniczne pozwalające osiągnąć swój cel przy obniżeniu kosztów budowy poprzez zastosowanie sprawdzonych rozwiązań architektonicznych. Podejmując właściwe decyzje jesteśmy w stanie wiele zaoszczędzić na samej budowie, a później także na eksploatacji. Dobrze przemyślany projekt indywidualny zagwarantuje, że optymalnie wykorzysta zakupiona działkę. Tworząc projekt indywidualny spełniacie Państwo swoje marzenia.

Adaptacje

Adaptacja projektu gotowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę.
Proces adaptacji projektu gotowego można podzielić na dwie części obowiązkową i dodatkową. Do pierwszej części zalicza się dostosowanie projektu do wymogów obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku do uzyskanych Warunków Zabudowy. Kolejną obowiązkową czynnością jest dopasowanie projektu do stref obciążeń konstrukcyjnych, opracowanie projektu zagospodarowania z naniesieniem budynku na mapę do celów projektowych oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Częścią dodatkową przy adaptacji projektu jest dopasowanie projektu do indywidualnych potrzeb Inwestora. Istnieje możliwość ingerencji w gotowym projekcie, na przykład rozmieszczenia okien, ścian działowych, zmiany konstrukcji stropu, pokrycia itp. Podczas konsultacji jesteśmy w stanie dopasować część zmian w projekcie.

Uwaga nie każdy gotowy projekt można wybudować na swojej działce. Zapraszamy na konsultacje. Wybierzemy projekt zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz spełniający Państwa oczekiwania. Za pośrednictwem naszego biura zakupimy dla Państwa gotowy projekt w cenie katalogowej bez żadnych dodatkowych kosztów.

Wykonujemy ponadto:

  • Projekty przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych),
  • Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane,
  • Projekty budynków gospodarczych i garażowych,
  • Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy istniejących budynków,
  • Zmiany sposobu użytkowania,
  • Ekspertyzy techniczne,
  • Projekty rozbiórki budynków,
  • Legalizacje,
  • Zagospodarowania terenu,

S-INWEST
Biuro projektów i realizacji inwestycji
Mateusz Skorodecki
Sportowa 7/1, 66-003 Zabór / Zielona Góra

E-mail: biuro@s-inwest.pl
Tel. 693 800 955

Polityka cookies | wykonanie: JLProjekt